Goes, 8 april 2016

 

Betreft; Uitnodiging en agenda bijeenkomst Dorpenplatform 23 maart 2016

 Beste deelnemer,

Graag nodig ik u, mede namens de gemeente Goes, uit voor een bijeenkomst van

Het Dorpenplatform Goes op 23 maart a.s. De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur in dorpshuis Amicitia, Schimmelpenninckstraat 14, 4481 AH te Kloetinge,
tel.: 0113-216565.

Deze bijeenkomst staat in het teken van "het organiseren van (informele) zorg en welzijn op het dorp”. Waar is ieder dorp mee bezig op het gebied van informele zorg, wat verstaat ieder dorp hieronder. Wat is hierin de relatie met het dorpsplan en welke wensen en behoeften liggen er per dorp en als dorpen gezamenlijk etc.

Deze bijeenkomst is voorbereid door een afvaardiging vanuit de dorpen en de gemeente Goes.

 Voor deze bijeenkomst worden uitgenodigd; de afgevaardigden van de dorpsorganisaties, een afvaardiging van de werkgroepen Zorg en Welzijn die betrokken zijn bij de diverse dorpsplannen en die betrokken zijn geweest bij de voorbereidende bijeenkomst van 10 maart jl.

De wethouder dhr. A. van der Reest en de beleidsambtenaar dhr. P. Paardekooper zijn namens de gemeente Goes aanwezig.

Het agendavoorstel voor dit overleg ziet er als volgt uit;
           

  1. 1.Opening en mededelingen (door dhr. M. Vuijk)
  • Welkom heten van genodigden
  • Doel van de bijeenkomst
  1. 2.Het organiseren van (informele) zorg en welzijn op het dorp

A.         Inventarisatie per dorp:

  • Waar is ieder dorp mee bezig op het gebied van informele zorg. Wat verstaat ieder dorp hieronder;
  • Waar loopt de dorpsorganisatie tegenaan;
  • Wat zijn de plannen per dorp;
  • Welke goede voorbeelden zijn over te nemen van elkaar of waar wil een dorp meer van weten.

 B.         Welke wensen/behoeften liggen er per dorp en als dorpen gezamenlijk?

 C.         Wie, welke partijen kunnen worden betrokken om de plannen te kunnen vormgeven?

 

  1. 3.Vervolgafspraken
  1. 4.Rondvraag / Sluiting

 

 Marinus Vuijk (Voorzitter Dorpenplatform).