Goes, 8 juni 2015 Aan de leden van de Raadscommissie bijeenkomst 04-06-2015 en de gemeenteraad van Goes. In afschrift aan de afgevaardigden van het Dorpenplatform van: ’s-Heer Arendskerke ’s-Heer Hendrikskinderen Kloetinge Wolphaartsdijk Wilhelminadorp Kattendijke

Onderwerp; Perspectiefbrief 2016.

Geachte dames en heren,

Wij vernamen in de PZC van 21 mei jl. dat B&W in de Perspectiefbrief 2016 voorstelt het gratis verstrekken van hondenpoepzakjes in het kader van de bezuinigingen af te schaffen.

De leden van de het Dorpenplatform vinden dit een verkeerde bezuiniging. Medio februari 2005 heeft de raad het IBORG model goedgekeurd. Tevens werd in de bijgevoegde rapportage een overzicht gepresenteerd van de uit te voeren vervolgprojecten.

Één van de projecten welke door de raad een hoge prioriteit kreeg toegekend was een project ter vermindering van de overlast van hondenpoep. Samen met SMWO en Openbare Ruimte is overlegd gevoerd. Samen met de wijkverenigingen heeft een inventarisatie van knelpunten plaatsgevonden en zijn suggesties aangedragen. Ook Stadswachten (Toezichthouders), de wijk ondersteuningsploegen van Openbare Ruimte en onder aannemers hebben gegevens aangedragen.

Tot slot zijn de relevante meldingen uit het MRS (meldingenregistratiesysteem) gefilterd. De resultaten van deze inventarisatie zijn vertaald naar het uitgevoerde “plan van aanpak” hondenpoep.

Het oorspronkelijke “pan van aanpak” hield o.a. in:
- Het leveren en plaatsen van hondenhaltes;
- Het onderhouden van deze hondenhaltes, (ledigen avalbakken, vullen dispensers met opruimzakjes);
- Aanpassing van het APV;
- Geleidelijke vervanging van de bebording bij speelplaatsen e.d.

De afgevaardigden van het Dorpenplatform vinden het dan ook een slecht plan om het gratis verstrekken van hondenpoepzakjes te beëindigen. Daarmee wordt het paard achter de wagen gespannen. De burgers vragen juist om meer maatregelen. Het niet gratis verstrekken van hondenzakjes zal menig burger doen besluiten geen zakjes meer te gebruiken wat de overlast en ergernis van hondenpoep weer zal vergroten. Een dure investering (aankoop van honden haltes wordt volkomen teniet gedaan).

Hondenpoep is één van de grootste ergernissen van onze inwoners. Onze indruk is dat sinds de gemeente er toe overging om gratis hondenpoepzakjes te verschaffen het probleem weliswaar niet is opgelost, maar wel kleiner is geworden, hoewel het aantal honden is toe genomen. Met het afschaffen van het gratis verstrekken van de zakjes zal o.i. de overlast weer groter worden. Wij geven u dan ook in overweging om het voorstel van B&W niet over te nemen.

Tot slot betreuren de afgevaardigden het, om het voorstel tot afschaffing van hondenpoepzakjes uit oogpunt van bezuiniging, dit uit de PZC te moeten vernemen.

Met vriendelijke groet,

Marinus Vuijk,

                                                                                                                                                      

Voorzitter van het Dorpenplatform.                                                                                
Tel. 0113-25031t                                                                                                                                                                                           E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijlagen:
- Evaluatie hondenpoepoverlast
- Algemene toelichting
- Wijze van tot stand komen