ProRail heeft de afgelopen periode het spoor vernieuwd in Goes. Dit groot onderhoud aan het spoor helpt onder meer het geluid en de trillingen van passerende treinen te verminderen. Hieronder vindt u een overzicht van de werkzaamheden die inmiddels zijn afgerond.

1. Verwijderen scheidingslassen

Naast het dragen en geleiden van treinen over het spoor hebben spoorstaven ook de functie van sein- en retourstroomgeleiding. Het spoor is verdeeld in baanvakken die in verbinding staan met seinen. Om het spoor in baanvakken te kunnen verdelen wordt gebruik gemaakt van Elektrische Scheidingslassen (ES-lassen). Tijdens het spooronderhoud zijn door ProRail eind 2014 in Goes de ES-lassen die niet meer nodig zijn verwijderd en de ES-lassen die nog wel nodig zijn vervangen. Dit draagt bij aan het verminderen van trillinghinder.

2. Betonnen dwarsliggers

Met de dwarsligger wordt de spoorrail vastgelegd in het grind. De dwarsliggers werden altijd van hout gemaakt. In Goes zijn deze nu vervangen door betonnen dwarsliggers. Deze hebben een langere levensduur, maar betonnen dwarsliggers zijn ook stiller. Door deze toe te passen is het geluid met circa 2dB afgenomen ten opzichte van het geluid met de houten dwarsliggers.

3. Raildempers

In Goes zijn op diverse plaatsen raildempers toegepast. Een raildemper is een middel om het geluid van voorbijkomende treinen te beperken. Het geluid wordt hiermee bij de bron aangepakt. De dempers worden aan de rails geklemd of gelijmd, waardoor deze minder hard trillen wanneer er een trein overheen rijdt. Raildempers hebben een geluidsreductie van circa 3 dB(A). Raildempers kunnen niet aangebracht worden op en rond wissels en bij overwegen.

De gemeente Goes hoopt natuurlijk dat inwoners minder overlast ervaren nu de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de verschillende spooroverwegen en de voorbereiding van de andere geluid- en trilling beperkende maatregelen zoals het verplaatsen van de kruiswissel. Samen met de andere partijen wordt het gevelisolatie onderzoek en de plaatsing van de geluidschermen voorbereid. Als laatste wordt nog steeds van de vervoerders gevraagd om vrijwillig langzamer te blijven rijden op het spoor door Goes, totdat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.