Aan de Witte de Withstraat en de Abel Tasmanstraat in Goes-West bouwt RWS partner in wonen 21 milieubesparende nieuwbouwwoningen. Tussen 4 en 16 augustus konden woningzoekenden zich inschrijven voor deze woningen. Het aantal aanmeldingen dat de woningcorporatie hiervoor ontving overtrof alle verwachtingen.

1.745 woningzoekenden hebben zich aangemeld. Na het filteren op kandidaten die niet aan de voorwaarden voldoen en dubbele reacties zijn hiervan nog 271 kandidaten over. Hiervan kozen er 201 voor een eengezinswoning en 70 voor een levensloopbestendige woning.

Woningen verwarmd met ijs
De woningen worden verwarmd en gekoeld door een gesloten systeem dat bestaat uit een ijsbuffer in de grond (onder de tuin) en zonneluchtcollectoren op het dak die reageren op zon en wind en een warmtepomp. Het IJs van Columbus heet het systeem. Op www.rwsgoes.nl/ijsvancolumbus staat meer informatie over het milieubesparende systeem.

Toewijzen
Op dit moment voert RWS gesprekken met 38  woningzoekenden die voldoen aan de voorwaarden en die de meeste inschrijfpunten hebben. Op 31 augustus worden de woningen definitief toegewezen. De gelukkigen hebben een paar dagen de tijd om de woning definitief te accepteren.

Teleurstellen

Maarten Sas, directeur-bestuurder bij RWS, is slechts deels verheugd over het aantal aanmeldingen: “Het grote aantal reacties is voor ons een teken dat er behoefte is aan dit soort woningen. Helaas betekent het ook dat we veel mensen moeten teleurstellen.” Het goede nieuws voor deze mensen is dat RWS blijft investeren in nieuwbouw, ook in Goes-West. “We adviseren woningzoekenden om onze website in de gaten te houden voor nieuwe projecten.”