Op maandag 15 juni aanstaande organiseert Stichting Landschapsbeheer Zeeland een ‘workshop insectentoren maken’. Vooral voor beheerders van natuurtuinen, buurt(moes)tuinen, schooltuinen en IVN/NME/natuurouders en vrijwilligers die meer willen weten over deze insectentorens is dit een interessante workshop.

 

 

 
  Insecten
Een insectentoren is een toren met verschillende nest- en schuilgelegenheden voor diverse insecten en dus niet alleen voor wilde bijen. Ieder insect heeft zo zijn eigen voorkeur voor materiaal en afmeting. Naast dat het nuttig is, is goed te zien welke insecten hier op afkomen. Om dergelijke torens zo geschikt mogelijk te maken is het handig om hier wat meer over te weten. Tijdens de workshop wordt ook aandacht besteed aan de soorten insecten, hun voorkeur voor nest- en schuilplaatsen en de voorwaarden waar een goed insectenverblijf aan moet voldoen. Met alle deelnemers wordt er ook samen een insectentoren gemaakt.