Dorpenplatform Goes

 

Goes, 17 september 2015

 Betreft; Agenda + stukken Dorpenplatform 23 september 2015

 Beste deelnemer,

 Graag nodig ik u uit voor een bijeenkomst van Het Dorpenplatform Goes op
Woensdag 23 september a.s.

om 19.30 uur in het dorpshuis  Brugstraat 4, 4475AP, Wilhelminadorp
tel. 0113-216984

Lees meer...

1.Opening en mededelingen (Verzorgd door de voorzitter dhr. M. Vuijk)

- Welkom heten van genodigden

- Doel van de bijeenkomst

De voorzitter dhr. M. Vuijk heet de genodigden welkom en gaat in op het doel van de avond.
Het doel van de avond is om in te gaan op de veranderingen in de zorg en hoe de dorpen hier een rol in kunnen spelen, wat wordt verstaan onder informele zorg en welzijn, waar ligt hierin de grens, wat is hierin de behoefte onder bewoners en hoe zou je dit lokaal op het dorp kunnen organiseren.

Lees meer...

1.    Opening en mededelingen

- Welkom heten van genodigden

De voorzitter heet de aanwezigen welkom met in het bijzonder de genodigden. De genodigden zijn de wethouder R. van der Reest en de heer M. Stuart namens de gemeente Goes, Mevr. M. van ’t Hof namens Zorggroep Ter Weel. Mevr. R. Ruitenbeek namens MEE Zeeland en Mevr. L. Oude Essink namens Allévo. En dhr. M. Wiersma van de RWS en dhr. J.R. Koedam namens het ZVKK.Er zijn geen vertegenwoordigers aanwezig van Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge en van Vereniging Dorpsbelangen Kattendijke. Dhr. J. Troost is afwezig van Belangenvereniging Wilhelminadorp.

Lees meer...

Betreft; Agenda + stukken Dorpenplatform 15 april 2015

Beste deelnemer,

Graag nodig ik u uit voor een bijeenkomst van Het Dorpenplatform Goes op 15 april a.s.

om 19.30 uur in het Dorpshuis ‘t Katshuis, Van Heenvlietstraat 12, 4474 AT in Kattendijke.
Het agendavoorstel voor dit overleg ziet er als volgt uit;

Lees meer...

1. Opening en mededelingen

De voorzitter, heet iedereen welkom. De volgende personen hebben zich afgemeld;  Mevr. A. Reijerse en dhr. R. Koole van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge, mevr. T. van den Dries van Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijk, mevr. J. Verwei van Stichting Overlegorgaan ’s-Heer Arendskerke en mevr. Scheele en dhr. J. Troost van Belangenvereniging Wilhelminadorp.

De wethouder J. Pooter van de gemeente Goes, dhr. T. de Bruijn van Vereniging Dorpsbelangen Kattendijke worden in het bijzonder welkom geheten.De voorzitter dankt Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijk voor de ontvangst van de afgevaardigden in het dorpshuis De Griffioen en de gastvrijheid.

Lees meer...