Dorpenplatform Goes

 

Goes, 17 september 2015

 Betreft; Agenda + stukken Dorpenplatform 23 september 2015

 Beste deelnemer,

 Graag nodig ik u uit voor een bijeenkomst van Het Dorpenplatform Goes op
Woensdag 23 september a.s.

om 19.30 uur in het dorpshuis  Brugstraat 4, 4475AP, Wilhelminadorp
tel. 0113-216984

 1.  1.Opening en mededelingen

- Welkomstwoord door voorzitter in bijzonder Wethouder Derk Alssema

- Kennismaking rondje

 1. 2.Goesweb Matijs Gerrits vertelt over de functie van Goesweb en wat daar allemaal bij komt kijken
 2. 3.Vaststelling verslag, 15 april 2015+ (zie bijlage)

 3. 4.Hondenpoepzakjes en besluit Gemeenteraad

 4. 5.Veranderingen in de zorg en hoe nu verder

 5. 6.Inspiratie bijeenkomst buurt en wijkinitiatieven
  D
  e gemeente Goes en SMWO organiseren op dinsdag 20 oktober 2015 van 17.30 uur tot 21.00 uur een inspiratiebijeenkomst in de Goederen Loods te Goes. Het doel van deze bijeenkomst is om initiatieven uit dorpen en wijken te presenteren, ervaringen
 6. 7.Groundfunding
  -
  Zie bijlage

  Dorpsplannen

- Stand van zaken dorpsplan Kloetinge

- Stand van zaken dorpsplan Wilhelminadorp

- Stand van zaken dorpsplan Kattendijke d.d. 12 april 2013

- Afstemming uitrol dorpsplan 2013 in Wolphaartsdijk

- Stand van zaken uitvoering dorpsplan ’s-Heer Hendrikskinderen

- Stand van zaken uitvoering dorpsplan ’s-Heer Arendskerke     

 1.  8.ZVKK

- Mededelingen door de heer J.R. Koedam

 1.  9. Rondje langs de dorpen
 2.  10. Rondvraag en sluiting

 

Marinus Vuijk (Voorzitter)