Betreft; Agenda + stukken Dorpenplatform 15 april 2015

Beste deelnemer,

Graag nodig ik u uit voor een bijeenkomst van Het Dorpenplatform Goes op 15 april a.s.

om 19.30 uur in het Dorpshuis ‘t Katshuis, Van Heenvlietstraat 12, 4474 AT in Kattendijke.
Het agendavoorstel voor dit overleg ziet er als volgt uit;1.Opening en mededelingen

- Informatie Vrijwilligersverzekering vrijwilligers gemeente Goes.

                              

2.Vaststelling verslag, d.d. 4 maart 2015 (zie bijlage)

3.Veranderingen binnen Zorg en Welzijn binnen de gemeente Goes

- Terugblik op bijeenkomst Dorpenplatform 4 maart 2015.

4.Dorpsplannen / Rondje langs de dorpen

- Stand van zaken dorpsplan Kloetinge

- Stand van zaken dorpsplan Wilhelminadorp

- Stand van zaken dorpsplan Kattendijke

- Stand van zaken dorpsplan Wolphaartsdijk

- Stand van zaken uitvoering dorpsplan ’s-Heer Hendrikskinderen

- Stand van zaken uitvoering dorpsplan ’s-Heer Arendskerke

 

 5. ZVKK

- Mededelingen door dhr. J.R. Koedam.

 

6.    W.v.t.t.k. / rondvraag / sluiting